Selv om noen gamle travere av diverse grunner er forhindret fra å spille årets høstturnering, kom deltagerantallet opp i gledelige 34 deltagere til slutt. Først og fremst på grunn av mange nye, som prøver seg i sin første turnering noensinne. Dette er veldig gledelig for klubben. Spesielt siden gjennomsnittsalderen  i turneringen er lavere enn på lenge. Gledelig er det også å se at noen tidligere spillere, både fra Drammens og andre klubber kommer med i turneringen.

Nytt av året er det at vi spiller etter sveitsersystemet, som avviker litt fra Monradsystemet. Dermed er det mindre sjanse for at de øverst rangerte spillerne møtes alt for tidlig i turneringen, noe som kan være en fordel for spenningen med tanke på at alle spiller i samme gruppe.

DSC_4552

Helge Lavergren forsvarte seg overbevisende i runde 1

Når vi kom i gang med runden, ble det relativt stor forskjell i kvaliteten på spillerne, og mange partier var relativt fort unnagjort. Dette vil naturligvis jevne seg ut etter hvert som Sveitsersystemet får virkning. Til tross for forskjellen i spillestyrke, kom det et par overraskende resultater i løpet av runden. Den første overraskelsen kom i partiet mellom Kazim Yilmaz og Andreas Spæren, der Kazim måtte strekke våpen, etter å ha fått problemer med dagsformen. Kveldens andre overraskelse kom i partiet mellom Jan Stokke og Helge Lavergren. Til tross for en bonde mindre i store deler av partiet, forsvarte Helge seg med bravur, og fikk forenklet til et sluttspill med en bonde mindre og ulikfargede løpere. Når Jans merbonde til alt overmål var en dobbeltbonde, var remis eneste mulige utkomme.

I alle de andre partiene vant ratingfavorittene, selv om særlig Emal Dawar måtte slite seg gjennom et langt sluttspill mot Håvard Aarvik-Hansen, som forsvarte seg tappert. Runde 2 kommer med litt jevnere partier, men det er fortsatt en del ratingforskjell i de fleste partiene. Likevel er det nok større sannsynlighet for lengre partier i runde 2.

Lykke til i runde 2, til alle!