Årsmøte tirsdag 4. februar!

Medlemmenes viktigste mulighet til å si sin mening om klubbens aktiviteter og drift er på klubbens årsmøte, som avvikles tirsdag 4. februar klokken 19.00 i klubbens spillelokale, Lassebakken Grendehus, Lassebakken 2.  Det er viktig med godt oppmøte, slik at medlemmene kan komme med sine synspunkter i konstruktive ytringer og diskusjoner!

Så langt kjennes det bare til at følgende saker er fastsatt på dagsorden og behandles i følge klubbens lover:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap
  5. Kontingenter og budsjettforslag
  6. Drammens Schakklubs Ungdom
  7. Innkomne forslag
  8. Valg