Trenger et løft med ny giv

Ragnar Edvardsens stemningsrapport fra årsmøte 2020.

Klubbens årsmøte 4. februar manglet gode planer og visjoner fra styret. Arbeidet med klubbens regnskap fikk ros fra årsmøtet, og gjennom blant annet økt engasjement og involvering i kjøkkentjenesten og materiellhåndtering ble det gitt uttrykk for at det kan gi sterkere eierskap i klubben. Etter undertegnedes mening trenger klubben et løft med ny giv.

Styret har investert 7500 kroner i oppgavehefter til medlemmene! Dette kan være interessant og bra for noen på breddenivå, men det ble også uttrykt kritikk for en slik prioritering.

Det ble orientert om det viktige ungdomsarbeidet i Drammens Schakklubs Ungdom, og at kontakten mellom ungdomsavdelingen og hovedklubben må være sterk og god.

Litt defensive og liten oppfinnsomhet preget planene rundt turneringsarrangement, som ble skissert med et samarbeid med Konnerud Sjakk-klubb om «Torgsjakken NGP 2020/Åpent Buskerudmesterskap i hurtigsjakk» 20. juni. Det ble påpekt å finne plass til minneturnering for klubbens avdøde æresmedlem Sverre Haugjord. Opplegg og eventuelt arrangement i forbindelse med høstens VM-match i november ble luftet, foruten mulige interne aktiviteter for utnyttelse av klubbkveldene.

Det ble langdryge diskusjoner rundt styrets forskjellige forslag på ubetydelige endringer i turneringsreglement og lover.

Og uten nye kandidater til viktige styreverv for fronting av klubben ble valgkomiteens innstilling om gjenvalg godkjent. Leder: Truls Skauge Klausen, nestleder: John Christian Hanssen, kasserer: Tom Roar Pedersen, sekretær: Hanna Mantila, styremedlem: Odd Gunnstein Berg.