Marianne Blom ble valgt som ny leder i Drammens Schakklubs Ungdom (DSU) på ungdomsavdelingens årsmøte tirsdag 3. mars.  Med seg i styret får hun Kristian Skaar, kasserer (ny), Rune Finsrud, styremedlem (ny) og Ragnar Edvardsen, styremedlem (gj.v.).  En muntlig redegjørelse av årsberetningen ble gjennomgått, og er sammen med protokollen fra årsmøtet, senere forelagt skriftlig.  Kursaktiviteter har vært hovedaktiviteten i ungdomsavdelingen, med Lars Hjelmås og Hans Richard Thjømøe som instruktører, foruten et par interne turneringer, og en Barnas Grand Prix-turnering, Ypsilon Cup Barnas- og Ungdommens Grand Prix 2019.  Regnskapet viste et solid overskudd og beholdning.

Ole-Johan Rygh og Rong Xu ble avløst som henholdsvis leder og kasserer, etter noen års solid innsats for ungdomsavdelingen.