Årsmøtet i Drammens Schakklubs Ungdom avholdes tirsdag 16. februar i klubbens lokaler fra klokken 17.30-18.45, eller på videokonferanse dersom covid-situasjonen ikke tillater fysisk møte!
Gi gjerne innspill til Marianne Blom i god tid før møtet, hvis det er saker noen ønsker å ta opp.

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsberetning for 2020
  4. Regnskap
  5. Budsjett og medlemskontingent
  6. Innkomne saker
  7. Valg