Fred Inge Karlstad overtok som leder i Drammens Schakklubs Ungdom (DSU) etter Marianne Blom, på ungdomsavdelingens årsmøte tirsdag 16. februar.  Årsberetningen viste et spesielt år preget av Corona-pandemien i 2020, med hovedvekt på sjakktrening og internt turneringsspill for DSUs medlemmer.  Flere nye tiltak ble luftet på årsmøtet rundt rekruttering og synliggjøring, med mulige samarbeid på tvers av klubbgrensene.  Regnskapet viste et solid overskudd og god beholdning.  Øvrige medlemmer i styret er Rune Finsrud, styremedlem (gj.v.) og Ragnar Edvardsen, styremedlem (gj.v.), og blir muligens supplert med en av klubbens unge medlemmer.  Det nye styret fikk fullmakt til å finne ny kasserer så raskt som mulig.