På årsmøtet tirsdag 31. august ble Hanna Mantila valgt som ny leder i Drammens Schakklub.  Hun har de siste årene vært klubbens sekretær, etter at hun kom inn i klubben for 5-6 år siden. Avtroppende leder Truls Skauge Klausen overtar sekretærjobben, og med den «rokaden» ble resten av styret gjenvalgt; nestleder John Christian Hanssen, kasserer Tom Roar Pedersen, og styremedlem Odd Gunnstein Berg.  Styret ønskes lykke til med sine oppgaver for klubben!

For øvrig var det beskjeden oppslutning om årsmøtet, som det selvsagt hadde vært gledelig med større interesse fra medlemmene om, den ene gangen i året vi har muligheter for å diskutere klubbens ve og vel best!

Ny leder i Drammens Schakklub, Hanna Mantila.