Manglende interesse har medført at «Torsdagssjakken» i regi av Sjakkformidleren dessverre har måttet avlyses, det gjelder torsdagene 14. og 28. oktober, samt 11. november.