Nylig fikk vi det triste budskap om at vårt tidligere mangeårige medlem, Alf Sigurd Øverås, gikk bort kort tid før jul, 86 år gammel.  Etter flere år i drammensdistriktet hadde han flyttet tilbake til Trøndelag, hvor han kom i fra.

Øverås nedla et betydelig arbeid for Drammens Schakklub og norsk sjakk i flere år, og er den eneste fra klubben som har vært president i Norges Sjakkforbund (1981–1983), i tillegg til en rekke andre verv!  Blant annet som formann i klubben et par år fra 1984.  Og han var en sterk spiller på klubbplan, og flere år som mesterspiller i Norge.  Øverås bisettes i Svanholm seremonirom tirsdag 28. desember klokken 13.00.  På minnesiden finner man mer informasjon, der seremonien også sendes direkte.  På Norges ledende internettside Bergensjakk.no kan man også lese et mer omfattende minneord av Øystein Brekke.