Drammens Schakklubs Ungdom starter nybegynnerkurs for skoleelever i 3.-7. klasse, over seks uker, fra tirsdag 25. januar i Lassebakken Grendehus, Lassebakken 2, i samarbeid med Sjakkformidleren.  Interesserte kan melde seg på online her, med ytterligere informasjon under denne linken.  Merk at det fortsatt er mulig å benytte seg av «Fritidskortet» fra Drammen kommune gjennom «Friskus»-ordningen.