På årsmøtet tirsdag 1. februar ble Hanna Mantila gjenvalgt som leder i Drammens Schakklub.  Det ble forøvrig kun en endring i styret, som får denne nye sammensetningen; nestleder John Christian Hanssen (gj.v.), kasserer Tom Roar Pedersen (gj.v.), sekretær Ragnar Edvardsen (ny) og styremedlem Odd Gunnstein Berg (gj.v.).

Det ble orientert om ungdomsavdelingens viktige rekrutteringsarbeid, som har vært litt krevende den siste tiden med dårlig oppslutning.  Det forsøkes så godt som mulig å ivareta de unge medlemmenes tilbud best mulig, men det har vist seg vanskelig å nå frem til en større bredde av nye barn og unge.

Videre ble det orientert om lagsjakken, der klubben for tiden bare stiller med et lag, Drammen Tigers, i Østlandsseriens 1. divisjon.  Klubbens sterkeste spillere utgjør i hovedsak laget, og en diskusjon rundt lagsjakken kan tyde på at interessen for et 2. lag nå er tilstede igjen.

Klubben har tatt på seg å arrangere individuelt kretsmesterskap (KM) det første halvåret, blant annet for at eventuelle kandidater kan kvalifisere seg til spill i mesterklassen i sommerens NM på Kongsvinger.  Det håpes at KM kan friste både bredden og sterke spillere, slik at oppslutningen om et slikt mesterskap igjen kan bli god!