Invitasjon til torgsjakken NGP 2015: TorgsjakkenDrammenNGP2015

Invitasjon til Torgsjakken BGP 2015: DrammenTorgsjakkBGP2015

Påmelding til torgsjakken NGP 2015: http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=TorgsjakkenNGP2015-DrammensSchakklub

Påmelding til torgsjakken BGP 2015: http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=TorgsjakkenBGP2015-DrammensSchakklub

 

.