Alle som er interessert i klubbens historie kan finne utgavene av klubbavisen under linken «Sjakkliv».  Se også Sjakkhistorisk forum!

.