Turneringsregler for Drammens Schakklubs vår- og høstturnering. 

§1 Sjakkåret begynner ca. 1. september og varer til ca. 1. juni. Det arrangeres høstturnering og vårturnering. Vårturneringen er et klubbmesterskap, der vinneren i mesterklassen blir klubbmester.

§2 Alle som er hovedmedlem eller bimedlem i Drammens Schakklub, kan delta i turneringene.

§3 Styret velger turneringsleder.

§4 Mesterspiller er spillere med en rating minst 1800 på siste offisielle liste fra FIDE. Klasse 1 er spillere med en rating fra 1400 til 1799 og klasse 2 er spillere med rating under 1400.

§5 Høstturnering:
a) Det spilles inntil 9 runder Monrad i en gruppe, eller inntil tre grupper, hvor øverste gruppe er åpen.

b) Betenkningstid er 1,5 timer pr. spiller på hele partiet, med 30 sek tillegg pr. trekk, fra første trekk.
c) 1/3 premiering i kl. M, kl. I og kl. II.

 

§6 Vårturnering:
a) Det spilles i inntil 3 klasser, klasse M, klasse 1 og klasse 2, avhengig av antall deltakere.
b) Det spilles Berger ved inntil 12 spillere, ev. Monrad ved flere spillere.
c) Berettiget til å spille i kl. M er foruten mesterspillere, vinneren av kl. 1 og de med minst 50% score i kl. M ved siste års vårturnering.
d) Betenkningstiden er 1,5 timer pr. spiller på hele partiet, med 30 sek. tillegg pr. trekk, fra første trekk.
e) 1/3 premiering i hver klasse.

§7 Klassevinnere avgjøres ved kvalitetsberegning i henhold til NSFs regler. Hvis denne er lik avgjør innbyrdes oppgjør. Deretter spilles stikk-kamp over 2 partier med vanlig betenkningstid. Ved fremdeles likhet fortsetter stikk-kampen med 2 partier hurtigsjakk og 2 partier lynsjakk.

§8 Både vinneren av høstturneringen og klubbmesteren får napp i oppsatt vandrepokal. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.

§9 Spesielle turneringsbestemmelser.
Forfall skal meddeles turneringsleder og motstander i rimelig tid, i utgangspunktet senest kvelden før runden arrangeres. Beskjed skal gis pr. telefon. Den som forårsaker utsettelse av partier, kan til enhver tid maksimalt ha ett utsatt parti. Med mindre det foreligger forfall, godkjent av turneringsleder, anses et parti som tapt 1 time etter rundens start. Turneringsleder setter i gang partiene kl. 19.00. Senere starttidspunkt kan avtales med motspiller og turneringsleder. Alle utsatte partier må være ferdigspilt minst 2 dager før siste runde.

§10 Styret kan i spesielle situasjoner fravike dette reglement.

 

.