Styret i Drammens Schakklub (DSK)

Funksjon Navn Telefon E-post
 Leder Hanna Mantila 40868120 niennah@gmail.com
 Nestleder  John Christian   Hanssen  97001681  john.c.hanssen@gmail.com
 Kasserer  Tom Roar Pedersen  92453323  tom.roar.pedersen@lifi.no
 Sekretær  Ragnar Edvardsen 99619019  ragedvar@online.no
 Styremedlem  Odd Gunstein Berg  45446492  oddgunn@online.no

 

Styret i Drammens Schakklubs Ungdom (DSU)

Funksjon Navn Telefon E-post
Leder/sekretær Fred Inge Karlstad 93499769 fredkarlstad@gmail.com
Kasserer Ragnar Edvardsen 99619019 ragedvar@online.no
Styremedlem Rune Finsrud 91583201 runefinsrud208@gmail.com
Styremedlem

 


dsk-logo-use2

Spillested:  Lassebakken 2, Strømsø, Drammen.

DSU: Tirsdager kl. 17:30 – 19:00.

DSK: Tirsdager kl. 19.00 – ca. 23:00.

.